• 9:30-11:00  Basic
  Almut
 • 17:00-18:15  Yin
  Alex
 • 18:30-20:00  Kundalini
  Tine
 • 20:15-21:45  Basic
  Marco
NEUSTARTER?So einfach gehts!
YOGAWERKSTATT